KANTONALNE SLUŽBE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Dana 16.01.2014. godine Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Uredbu o organiziranju službi zaštite i spašavnja u Tuzlanskom kantonu. Ovom Uredbom određuju se pravne osobe, odnosno udruge u kojima se formiraju službe zaštite i spašavanja, koje će djelovati na području Tuzlanskog kantona, vrste službi koje se formiraju, utvrđuju zadaci tih službi, način popune službe ljudstvom i materijalno-tehničkim sredstvima, određuje organ civilne zaštite Kantona koji će zaključiti ugovor sa pravnom osobom, odnosno udrugom, o međusobnim pravima i obvezama u obavljanju poslova zaštite i spašavanja kada se angažiraju za potrebe Kantona i druga pitanja od značaja za organizaciju i rad tih službi. Uredba je objavljena u "Službenim novinama Tuzlanskog kantona", broj 2/14, izmjene Uredbe u "Službenim novinama Tuzlanskog kantona", broj 18/17

Tekst Uredbe
Izmjene i dopune Uredbe

Uredbom je predviđeno formiranje slijedećih službi:

1. Služba za biološko-hemijsku zaštitu (BH zaštitu), koja se formira u sklopu Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona.

2. Služba za spašavanje na vodi i pod vodom
, koja se formira u Udruženju građana - Ronilački klub "Vidara" Gradačac.

3. Služba za spašavanje iz ruševina, koja se formira u "Cestotehnik" D.O.O. Tuzla.

4. Gorska služba spašavanja, koja se formira u Udruženju građana „Gorska služba spašavanja" Srebrenik.

5. Služba za zaštitu od požara, koja se formira u Javnom preduzeću "Međunarodni aerodrom Tuzla" u Tuzli


Potpisan ugovor o formiranju Službe za spašavanje iz ruševina

Tuzla 22.03.2018.

Danas je u prostorijama Kantonalne uprave civilne zaštite potpisan ugovor o međusobnim pravima i obavezama između Kantonalne uprave civilne zaštite Tuzla i "Cestotehnik" doo Tuzla, kao službe za spašavanje iz ruševina Tuzlanskog kantona.

Dragan Pelemiš v.d. direktor Kantonalne uprave civilne zaštite i Adnan Sijerčić direktor "Cestotehnik" doo Tuzla potpisali su ugovor, u skladu sa Uredbom o organizovanju službi zaštite i spašavanja u Tuzlanskom kantonu („Službene novine TK“, broj: 2/14 i 18/17), kojim se utvrđuju međusobna prava i obaveze i konkretni zadaci Službe za spašavanje iz ruševina, u pitanjima zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, kao i način djelovanja službe kada direktor Kantonalne uprave civilne zaštite i Kantonalni štab civilne zaštite donesu odluku ili naredbu o angažovanju Službe na zadacima zaštite i spašavanja na području Tuzlanskog kantona.

U predstojećem periodu planirano je materijalno-tehničko opremanje službe i stručno osposobljavanje zaposlenih u službi.


Potpisan ugovor za formiranje Službe zaštite od požara na Aerodromu u Tuzli

Tuzla 29.12.2015.

Direktori Međunarodnog aerodroma Tuzla Rifat Karasalihović i Kantonalne uprave civilne zaštite Zdenko Tadić danas su potpisali Ugovor o formiranju kantonalne službe zaštite od požara od dijela vatrogasno – spasilačke jedinice Aerodroma.
Cilj ugovora jeste ostvarivanje zajedničkog interesa a to je osigurnje adekvatne snage za zaštitu od požara u vanrednim situacijama na aerodromu, ali u slučaju potrebe i pružanje pomoći na području cijelog Kantona.
Osim navedenog, ovakvom organizacijom zaštite od požara na Međunarodnom aerodromu Tuzla, Aerodrom postepeno ispunjava i preduslove za svoj dalji razvoj, odnosno prelazak u narednu kategoriju, odnosno prihvat većih aviona, saopćeno je iz Ureda za zajedničke poslove kantonalnih organa.Potpisan ugovor o formiranju Službe za biološko-hemijsku zaštitu

Tuzla, 04.06.2015.

Danas je u prostorijama Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona potpisan ugovor o međusobnim pravima i obavezama između Kantonalne uprave civilne zaštite Tuzla i Zavoda za javno zdravstvo, kao službe za biološko-hemijsku zaštitu Tuzlanskog kantona.

Zdenko Tadić, direktor KUCZ i Maida Mulić, direktorica ZZJZ, potpisali su ugovor, u skladu sa Uredbom o organizovanju službi zaštite i spašavanja u Tuzlanskom kantonu („Službene novine TK“, broj:2/14), kojim se utvrđuju međusobna prava i obaveze i konkretni zadaci Službe za biološko-hemijsku zaštitu, u pitanjima zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, kao i način djelovanja službe kada direktor Kantonalne uprave civilne zaštite i Kantonalni štab civilne zaštite donesu odluku ili naredbu o angažovanju Službe na zadacima zaštite i spašavanja na području Tuzlanskog kantona.

U predstojećem periodu planirano je materijalno-tehničko opremanje službe i stručno osposobljavanje zaposlenih u službi.(Klikni na sliku za uvećani prikaz)


Potpisan ugovor o formiranju Gorske službe spašavanja

Srebrenik, 28.04.2015.

Danas je u Srebreniku ispred prostorija Klub Spasilaca Gradina Srebrenik održana skromna svečanost upriličena u povodu potpisivanja ugovora o međusobnim pravima i obavezama između GSS Srebrenik i Kantonalne uprave Civilne zaštite Tuzla na kojoj je prisustvovao i predsjedavajući Općinskog vijeća Srebrenik Bono Nišandzic.
Zdenko Tadić, direktor Kantonalne uprave civilne zaštite i Mehmedalija Sarajlić, predsjednik "Gorska služba spašavanja" Srebrenik, potpisali su ugovor, u skladu sa Uredbom o organizovanju službi zaštite i spašavanja u Tuzlanskom kantonu („Službene novine TK“, broj:2/14).
Ugovorom se utvrđuju međusobna prava i obaveze i konkretni zadaci Gorske službe spašavanja , u pitanjima zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, kao i način djelovanja službe kada direktor Kantonalne uprave civilne zaštite i Kantonalni štab civilne zaštite donesu odluku ili naredbu o angažovanju Službe na zadacima zaštite i spašavanja na području Tuzlanskog kantona.(Klikni na sliku za uvećani prikaz)

Gorska služba spašavanja spustila radnike "Tuzla kvarca" sa silosa

Tuzla 28.04.2016.

Četiri radnika firme Tuzla-Kvarc su se nakon dvadeset dana štrajkovanja glađu, u ranim jutarnjim satima popela na silos u krugu fabrike, visok oko 35 metara, uz prijetnju da će izvršiti samoubistvo.
Nakon što je postignut dogovor o daljoj sudbini fabrike, iznemogli radnici nisu imali snage da se bezbjedno spuste sa silosa, te im je bilo potrebno pružiti pomoć.
Direktor KUCZ je oko 19,00 sati uputio poziv Gorskoj službi spašavanja Tuzlanskog kantona. Za kratko vrijeme okupila se ekipa od 9 članova i oko 19,30 sati su se sa potrebnom opremom uputili prema lokaciji spašavanja, na koju su stigli oko 20 sati.
Vođa tima (Enes Bešić) je organizirao akciju i rasporedio članove na pozicije. Enes Bešić i Mehmedalija Sarajlić popeli su se na silos odradili trijažu i vizualno pregledali 4 radnika koji su bili u veoma lošem stanju i slabo pokretni. Postavljen je sistem za spuštanje, a ostali članovi ekipe su bili raspoređeni po platformama. Akcija spašavanja je započeta i prošla je bez ikakvih poteškoća a završena je u 21,10 sati.
Radnicima je odmah pružena medicinska pomoć.

Cjelokupna opracija spašavanja radnika je koordinirana od strane KUCZ.

Akcija spašavanja - spuštanje četvorice radnika sa silosa visine oko 35 metara je bila zahtjevnog karaktera i uspješno je okončana zahvaljujući zajedničkom djelovanju članova GSS – Srebrenik koji su jos jednom na terenu pokazali timski rad i svoju svrhu na terenu.

Ekipu GSS-a su sačinjavali: Enes Bešić, Mehmedalija Sarajlić, Adriana Poljaković, Benjamin Sinanović, Almir Mešanović, Amir Jašarević, Admir Karić, Jasmin Dorić i Sabina Suljić.


(Klikni na sliku za uvećani prikaz, izvor fotografija: A. Bajrić - Dnevni avaz i Ahmed Bešić - Anadolu Agency)Potpisan ugovor o formiranju Službe za zaštitu na vodi i pod vodom

Gradačac, 16.04.2015.

Direktor Kantonalne uprave civilne zaštite Zdenko Tadić i predsjednik Ronilačkog kluba "Vidara" Gradačac Enes Omerović potpisali su ugovor o formiranju kantonalne Službe za zaštitu na vodi i pod vodom, u skladu sa Uredbom o organizovanju službi zaštite i spašavanja u Tuzlanskom kantonu („Službene novine TK“, broj:2/14).
Ugovorom se utvrđuju međusobna prava i obaveze i konkretni zadaci Službe za spašavanje na vodi i pod vodom, u pitanjima zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, kao i način djelovanja službe kada direktor Kantonalne uprave civilne zaštite i Kantonalni štab civilne zaštite donesu odluku ili naredbu o angažovanju Službe na zadacima zaštite i spašavanja na području Tuzlanskog kantona.