ADRESAR

Kantonalna uprava civilne zaštite
Adresa:
Bosne srebrene 56, 75 000 Tuzla
  (zgrada Interšpeda kod željezničke stanice u Tuzli)
   
Telefon:
+ 387 (0) 35 277 542
fax:
+ 387 (0) 35 361 161
e-mail:
cz.tk@bih.net.ba
   
Operativni centar, tel.:
+ 387 (0) 35 361 160
fax:
+ 387 (0) 35 361 161
e-mail:
oc@kucztk.com.baOPĆINSKE SLUŽBE CZ
NA TUZLANSKOM KANTONU
(pozivni broj 035)

Općina

Telefon
Fax
Banovići
743-471(470,474),875-246
743-472,875-991
Čelić
668-657
668-672
Doboj Istok
720-623
720-416,720-623
Gračanica
706-345
706-345,706-985
Gradačac
369-772
369-772, 369-773
Kalesija
367-741
631-274
Kladanj
628-480
621-150
Lukavac
553-248
366-703
Sapna
599-543
599-555
Srebrenik
369-180
369-180
Teočak
755-886
755-319,756-112
Tuzla
364-255,257-545
364-255, 364-256, 296-563
Živinice
774-496, 743-399
774-496, 772-125