AKTUELNOSTI


Jak vjetar uništio krov fiskultarne sale JU OŠ "Dr. Safvet-beg Bašagić" u Gradačacu

Gradačac, 02.12.2023.

Jaki udari vjetra na područje Gradačca, nanijeli su materijalne štete na nekoliko objekata. Krov fiskulturne sale JU OŠ "Dr. Safvet-beg Bašagić" u Gradačacu pretrpio je veliku materijalnu štetu. Predstavnici službe civilne zaštite Gradačac su izašli na lice mjesta. U saradnji sa Kantonalnom upravom civilne zaštite poduzete su mjere da se objekat privremeno zaštiti od kišnih padavina. Niije bilo povrijeđenih.

Druženje profesionalnih vatrogasaca u Kalesiji

Kalesija, 01.12.2023.

Profesionalna vatrogasna jedinica Kalesija je organizovala druženje za kolege sa područja TK. Prisustvovalo je 130 vatrogasaca, a ovo je bla prilika da se bolje upoznaju i poboljšaju saradnju, kao i naprave predah od svakodnevnih intervencija, te druže se u nešto drugačijem ambijentu.
(Kalesija Online)

JAVNI POZIV ZA RASPODJELU FINANSIJSKIH SREDSTAVA NAMIJENJENIH ZA SUFINANSIRANJE OPREMANJA GRADSKIH/OPĆINSKIH STRUKTURA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Tuzla, 27.11.2023.

Predmet javnog poziva je dodjela finansijskih sredstava za sufinansiranje opremanja gradskih/općinskih struktura civilne zaštite (štab civilne zaštite, operativni centar, službe zaštite i spašavanja, jedinice civilne zaštite i povjerenici civilne zaštite) u ukupnom iznosu 1.200.000,00 KM. Gradovi i općine mogu kandidirati najviše dva projekta. Ukupna vrijednost projekata za koje aplicira grad ili općina može iznositi maksimalno 12% od vrijednosti sredstava za sufinansiranje koja se dodjeljuju putem javnog poziva, odnosno ukupna vrijednost projekata ne može biti veća od 144.000,00 KM. Na osnovu dostavljenih zahtjeva izvršiti će se analiza projekata za koje se traži pomoć u sufinansiranju, njihovo rangiranje i raspodjela odobrenih finansijskih sredstava.

Prijava na javni poziv se podnosi u roku od 10 dana od objave na web stranici Kantonalne uprave, a zaključno sa 7.12.2023. godine.
Prijave se dostavljaju Kantonalnoj upravi civilne zaštite, u zatvorenoj koverti putem Centralne pisarnice kantonalnih organa uprave:
Fra Grge Martića 8, Tuzla, sa naznakom:
„Prijava na javni poziv za opremanje gradskih/općinskih struktura civilne zaštite – NE OTVARATI“.

Tekst javnog poziva za raspodjelu finansijskih sredstava namijenjenih za opremanje gradskih/općinskih struktura zaštite i spašavanja TK 2023. godine.

Obrazac PN-1 za prijavu na javni poziv
Obrazac PN-1 (PDF)
Obrazac PN-2 za prijavu na javni poziv
Obrazac PN-2 (PDF)


JAVNI OGLAS ZA PRIJEM NAMJEŠTENIKA

Tuzla, 27.10.2023.

V.d. direktora Kantonalne uprava civilne zaštite objavljuje javni oglas za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme:
Viši referent u Kantonalnom operativnom centru..........(1 izvršilac)
Viši referent magaciner-vozač-kurir....................(1 izvršilac)

Rok za prijavu na javni oglas je 15 dana od dana objave oglasa u dnevnim novinama.


NAPOMENA: javni oglas je objavljen subotu, 28.10.2023. godine u dnevnim novinama "Večernji list"


PROGRAM RAZVOJA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA OD PRIRODNIH I DRUGIH NESREĆA TUZLANSKOG KANTONA ZA PERIOD OD 2023. DO 2029. GODINE

Tuzla, 26.10.2023.

Skupština Tuzlanskog kantona je na sjednici održanoj 15.3.2023. godine donijela Odluku o usvajanju Programa razvoja zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća Tuzlanskog kantona za period od 2023. do 2029. godine.

Program razvoja je objavljen u "Službenim novinama Tuzlanskog kantona", br: 6/23

Program razvoja zaštite i spašavanja TK 2023.-2029.
JAVNI POZIV ZA RASPODJELU FINANSIJSKIH SREDSTAVA NAMIJENJENIH ZA ZAŠTITU OD POŽARA I VATROGASTVO

Tuzla, 11.9.2023.

Javni poziv se odnosi na pomoć općinama i gradovima za sufinansiranje projekata iz oblasti zaštite od požara i vatrogastva, s tim da dodjeljena sredstva ne mogu preći visinu sredstava koje ulaže općina/grad u konkretni projekt ili aktivnosti. Po navedenom osnovu bit će podijeljeno:
1) 35.000,00 KM kao Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima i
2) 80.000,00 KM kao Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima.

Finansijska sredstva koja se dodjeljuju po ovom Javnom pozivu, mogu se koristiti za:
a) nabavku vatrogasne opreme, tehničkih i drugih sredstava za vatrogasne jedinice,
b) stručno obučavanje i osposobljavanje vatrogasaca,
c) održavanje opreme i vatrogasnih sredstava,
d) investicionu izgradnju i opremanje objekata za potrebe vatrogasnih jedinica.

Na osnovu dostavljenih zahtjeva izvršiti će se analiza projekata za koje se traži pomoć u sufinansiranju, njihovo rangiranje i raspodjela odobrenih finansijskih sredstava.

Zahtjev za dodjelu pomoći podnosi općinski načelnik/gradonačelnik, u roku od 30 dana po dobijanju ovog poziva, odnosno do 11.10.2023. godine.


JAVNI OGLAS ZA PRIJEM NAMJEŠTENIKA

Tuzla, 11.9.2023.

V.d. direktora Kantonalne uprava civilne zaštite objavljuje javni oglas za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme:
Viši referent u Kantonalnom operativnom centru (1 izvršilac)

Rok za prijavu na javni oglas je 15 dana od dana objave oglasa u dnevnim novinama.

NAPOMENA: javni oglas je objavljen ponedjeljak, 18.9.2023. godine u dnevnim novinama "Večernji list"


Nacrt Odluke o dodjeli novčane pomoći općinama i gradovima iz sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća

Tuzla, 29.8.2023.

Kantonalna uprava civilne zaštite je sačinila Nacrt Odluke o dodjeli novčane pomoći općinama i gradovima iz sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća

Primjedbe, prijedloge i sugestije na tekst nacrta možete dostaviti do srijede, 06.09.2023. godine na naš mail: cz.tk@bih.net.ba fax: 035 361 161 ili na adresu: Bosne Srebrene 56.


Vlada TK donijela odluku o prestanku stanja prirodne nesreće

Tuzla, 20.7.2023.

Vlada Tuzlanskog kantona je na sjednici održanoj 20.7.2023. godine donijela Odluku o proglašenju prestanka stanja prirodne nesreće uzrokovane poplavama i klizištima na području Tuzlanskog kantona. sa danom 18.07.2023. godine.

Općine Čelić, Teočak, Sapna i Kalesija su donijele Odluku o prestanku stanja prirodne nesreće, te je Vlada Tuzlanskog kantona na prijedlog Kantonalnog štaba civilne zaštite donijela Odluku o proglašenju prestanka stanja prirodne nesreće uzrokovano poplavama i klizištima na području Tuzlanskog kantona.


Proglašeno stanje prirodne nesreće na TK

Tuzla, 14.6.2023.

Vlada Tuzlanskog kantona je na sjednici održanoj 13.6.2023. godine donijela Odluku o proglašenju stanja prirodne nesreće na području Tuzlanskog kantona.

Imajući u vidu da je stanje prirodne nesreće proglašeno na području 4 općine u Tuzlanskom kantonu (Čelić, Teočak, Sapna i Kalesija), Vlada Tuzlanskog kantona je proglasila stanje prirodne i druge nesreće uzrokovano poplavama i klizištima na području Tuzlanskog kantona.


Vlada imenovala Zorana Jovanovića za vršitelja dužnosti direktora KUCZ

Tuzla, 23.5.2023.

Vlada Tuzlanskog kantona je na sjednici održanoj 23.05.2023. godine donijela Odluku o imenovanju Zorana Jovanovića za vršioca dužnosti direktora Kantonalne uprave civilne zaštite Tuzlanskog kantona.

Jovanović je imenovan za VD direktora do imenovanja direktora u skladu sa zakonom, počev od 23.05.2023. godine, a najduže 6 mjeseci.4. april je Međunarodni dan borbe protiv mina

Tuzla, 3.4.2023.

Prema odluci Organizacije ujedinjenih nacija, 4. april se obilježava kao Međunarodni dan borbe protiv mina (International Day for Mine Awareness and Assistence in Mine Action).
Ovaj dan predstavlja priliku za domaće vlasti i međunarodne organizacije da analiziraju dosadašnja dostignuca u oblasti protuminskih akcija, kao i da se još jednom skrene pažnja na problem mina i neeksplpdiranih ubojitih sredstava u BiH i potraži rješenje za njegovu konačnu finalizaciju.
U povodu 4. aprila Međunarodnog dana borbe protiv mina, Kantonalna uprava civilne zaštite, još jednom podsjeća da se naša zemlja i dalje suočava sa problemom zaostalih mina i neeksplodiranih ubojitih sredstava, koje direktno utiču na sigurnost stanovnika ove zemlje i imaju uticaj na ekonomski razvoj u većem broju lokalnih zajednica.
Nažalost područje Tuzlanskog kantona je među zagađenijim u BiH i još uvijek oko 2,7% teritorije se vodi kao sumnjivo na postojanje zaostalih mina, minskoeksplozivnih i neeksplodiranih ubojitih sredstava.
Deminirana površina od oko 37 miliona metara kvadratnih je veliki poslijeratni poduhvat na kojem treba istrajati i tražiti načine da se proces deminiranja ubrza i stvore uvjeti za sigurniji život u svim lokalnim zajednicama.

Dolaskom proljeća i lijepog vremena sve više ljudi odlazi u prirodu, dok drugi počinju poljoprivredne radove, odakle nerijetko vrebaju nevidljive ”ubojice” mine.

Kantonalna uprava civilne zaštite skreće pažnju svim građanima da kada uoče mine odmah obavijeste civilnu zaštitu, policiju ili Regionalni ured BH MAC-a u Tuzli, te da ne pokušavaju sami ukloniti mine. Takođe, minske oznake koje upozoravaju na postojanje minske opasnosti treba strogo poštivati i iste nikako uništavati ili uklanjati.

Svečano obilježen Dan civilne zaštite

Tuzla, 02.3.2023.

Svečanom sjednicom Kantonalnog štaba civilne zaštite u Tuzli je danas obilježen Međunarodni dan civilne zaštite. Međunarodna organizacija civilne zaštite koja djeluje pri Ujedinjenim nacijama (ICDO), je formirana 1. marta 1972. godine, pa je taj dan određen za obilježavanje Svetskog dana civilne zaštite.

Na početku svečane sjednice prisutnima se obratio načelnik Kantonalnog štaba i direktor Kantonalne uprave civilne zaštite Mirza Džinović. Prisutnima su se također obratili i dobitnici nagrada Sead Mustajbašić i Enes Bešić. U ime premijera Vlade TK prisutne je pozdravio savjetnik premijera Hasan Fehratović.

Na svečanoj sjednici istaknutim pojedincima i organizacijama su dodijeljene nagrade i priznanja civilne zaštite.(Prilog RTV 7 Tuzla)


Vlada TK dala saglasnost na Plan korištenja sredstava sa potrošačke jedinice „nabavka stalnih sredstava u obliku prava"

Tuzla, 14.2.2023.

Na danas održanoj sjednici Vlada je dala saglasnost na Plan korištenja sredstava sa potrošačke jedinice „nabavka stalnih sredstava u obliku prava". Radi se o dokumentu Kantonalne uprave civilne zaštite koji predviđa nabavku opreme za potrebe službi civilne zaštite. Vlada Tuzlanskog kantona je u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2023. godinu, na ovoj poziciji osigurala ukupno 745.378 KM. Današnjim dokumentom planirano je plaćanje 4 visokotlačna modula za gašenje požara u iznosu 96.174 KM, te na raspolaganju za nabavku opreme preostaje 649.204 KM. Iz ovih sredstava planiran je nastavak nabavke opreme za potrebe vatrogasnih službi i jedinica civilne zaštite u gradovima i općinama u ukupnom iznosu od oko 568.000 KM. Preostali dio neutrošenih sredstava je rezerva u slučaju da dođe do promjene cijena opreme koja je planirana za nabavku.


Vlada TK donijela odluke o prijenosu sredstava na općine/gradove

Tuzla, 8.2.2023.

Na danas održanoj sjednici Vlada je donijela odluke o prijenosu ranije nabavljenih stalnih sredstava, koja se knjigovodstveno vode na budžetskoj poziciji Kantonalne uprave civilne zaštite, na gradove Tuzla i Živinice, te općine Čelić, Kladanj i Teočak. Radi se o opremi koja je nabavljena iz sredstava koje je Vlada TK u 2022. godini izdvojila za opremanje struktura zaštite i spašavanja na području TK. Općinama Čelić, Teočak i Kladanj su nabavljene cisterne, Živinicama je nabavljen kompresor za punjenje izolacionih aparata a Tuzli hidraulična kliješta, vatrogasne kacige i izolacioni aparati.


Vlada TK usvojila informaciju o deminiranju u 2022. godini

Tuzla, 17.1.2023.

U toku 2022. godine, uz primjenu svih metoda deminirano je 3.630.906 m2 što je najbolji godišnji rezultat od početka izvođenja deminerskih radova na području TK, navodi se u danas prihvaćenoj Informaciji o ostvarenim rezultatima deminiranja i uništavanja neeksplodiranih ubojitih sredstava na području TK u 2022. godini. Tokom deminerske sezone 2022. okončano je 12 projekata, a jedan projekat je konzerviran i biće nastavljen u sezoni 2023. godine.
Kada je u pitanju ostvareni rezultat deminiranja po općinama/gradovima može se konstatirati da je prisutna neravnomjernost u zastupljenosti jer još uvijek prednost imaju projekti na općinama/gradovima koji imaju relativno povoljniju konfiguraciju terena što omogućava lakšu upotrebu deminerskih resursa. Posljednji podaci sistematskog izviđanja, iz decembra 2022. godine, za područje Tuzlanskog kantona opominju da još uvijek više od 70 miliona metara kvadratnih ili 2,8% površine nije sigurno za korištenje i vodi se kao sumnjiva površina na zaostale mine, minsko-eksplozivna i neeksplodirana ubojita sredstva. Općine Čelić, Kalesija, Sapna i Teočak i dalje su najzagađenije sa najvećim procentom sumnjive površine u odnosu na ukupnu površinu općine.
Tokom 2022. godine na području TK (Lukavac-Trepale) zabilježena je jedna minska nesreća u kojoj je jedna osoba smrtno stradala. Prema podacima sa kojima raspolaže Kantonalna uprava civilne zaštite, od potpisivanja Dejtonskog sporazuma, dogodilo se preko 200 minskih nesreća na području Tuzlanskog kantona u kojima su smrtno stradale 123, a teže i lakše je ranjeno 136 osoba.

Prilog:


Minska nesreća na području grada Lukavca

Tuzla, 30.6.2022.

Dana 29.06.2022. godine (srijeda) u poslijepodnevnim satima, od strane predstavnika GSCZ Lukavac, prijavljen je nestanak osobe NN za koju se sumnja da je nastradala u minskom polju. Istražnim radnjama od strane PU Lukavac utvrđeno je da je osoba zadnji put viđena u nedjelju 26.06.2022. godine. Daljnjim operativnim radnjama utvrđeno je da se tijelo nastradale osobe nalazi u minskom polju na lokalitetu Trepale u MZ Devetak. Predstavnici FUCZ u saradnji sa KUCZ i GSCZ organizirali su akciju „Brzi odgovor“ koja je izvedena u jutarnjim satim 30.06.2022. godine, Demineri FUCZ su pronašli i izvukli tijelo nastradale osobe i predali nadležnim gradskim organima za dalje postupanje. Na licu mjesta su bili predstavnici FUCZ, KUCZ, GSCZ Lukavac, RU MAC-a Tuzla, PU Lukavac.

Utvrđeno je da je smrtno stradao Nihad Orlić, rođen 1958. godine u Devetaku. Uzrok pogibije je zaostala mina tipa PROM-1. Za područje na kojem se desila nesreća od ranije se znalo da je opasno za kretanje i propisno je bilo obilježeno. Na istom području bilježemo više minskih nesreća sa tragičnim posljedicama.
Pomoć općini Čelić za hitne intervencije

Tuzla, 21.6.2022.

Vlada TK dala je saglasnost na Odluku Kantonalnog štaba civilne zaštite o dodjeli jednokratne novčane pomoći općini Čelić, za hitne intervencije uslijed djelovanja prirodne nesreće izazvane poplavama i klizištima u junu 2022. godini u iznosu od 40.000 KM.

Vlada je također odobrila novčana sredstva u ukupnom iznosu od 60.000 KM općini Čelić u svrhu pomoći usljed djelovanja prirodne nesreće izazvane poplavom i klizištima u junu 2022. godine.


4. april – Međunarodni dan borbe protiv mina

Tuzla, 4.4.2022.

Generalna skupština Ujedinjenih Nacija (UN) objavila je 8. decembra 2005. godine da će svake godine 4. aprila obilježavati Međunarodni dan borbe protiv mina kao podsjetnik globalnoj zajednici da mine, municija i neeksplodirana ubojna sredstva, naslijeđeni iz vremena konflikata i ratova, i dalje povređuju i ubijaju hiljade ljudi širom svijeta, uključujući i djecu. Njima su u preko 80 zemalja svijeta zagađena polja, šume, putevi, staze, pa su zbog toga stanovništvu uskraćena poljoprivredna dobra i onemogućeno zadovoljavanje osnovnih ljudskih potreba.

Prema zvaničnim podacima u cijelom svijetu je položeno preko 110 miliona kopnenih mina. Od 1975. godine širom svijeta od eksplozija mina osakaćeno je ili ubijeno preko milion ljudi. Statistički podaci govore da je polaganje mina 25 do 100 puta brže nego uklanjanje istih.

Međunarodni dan borbe protiv mina, između ostalog, ima za cilj da podigne nivo svjesnosti o minama, ali i da obilježi napredak koji je do sada postignut u nastojanjima da ih se potpuno iskorijeni.
Sve negativne posljedice koje su prozrokovane proizvodnjom i upotrebom pješadijskih mina ozbiljnije su shvaćene tek devedestih godina prošlog vijeka, kada su svjetske humanitarne organizacije digle svoj glas u borbi protiv ovog zla svjetskih razmjera. U to su se doba mine naveliko proizvodile, i posjedovale su ih sve vojske na svijetu. Tada je shvaćeno kako bi nastavak proizvodnje i širenja trgovine doveo do katastrofe sa nesagledivim posljedicama.
U decembru 1997. godine potpisana je Konvencija o zabrani upotrebe, skladištenja, proizvodnje, uvoza i izvoza protupješadijskih mina te o njihovom uništavanju. Konvencija je poznata pod nazivom Otavski sporazum. Međutim, mnogi izražavaju svoju rezerviranost kada je u pitanju potpuno provođenje odredbi ove Konvencije.
Bosna i Hercegovina je minama najkontaminiranija zemlja u Evropi. Pretpostavlja se da je još uvijek preko 2% teritorija BiH i dalje prekriveno minama i da preko 900.000 ljudi je ugroženo minama ili NUS-om.
Deminiranje kontaminiranih površina odvija se veoma usporenim tempom i u direktnoj je ovisnosti od raspoloživih finansijskih sredstva izdvojenih za ove namjene. Slabljenje interesa stranih donatora za problem mina u BiH obavezuje domaće organe vlasti u značajnije uključivanje u obezbjeđivanje finansijskih sredstava za deminiranje. Od 1996. godine do danas u BiH od mina je stradalo 1.636 osoba. Na području Tuzlanskog kantona od kraja rata bilježimo preko 200 nesreća u kojima je smrtno stradalo 109, a teže i lakše su ozlijeđene 123 osobe.
Obilježavanje Međunarodnog dana borbe protiv mina u BiH je od posebnog značaja i važnosti.


Priznanja Federalnog štaba civilne zaštite za zasluge u oblasti zaštite i spašavanja tokom 2021. godine dobilo 37 kolektiva i pojedinaca

Sarajevo, 2.3.2022.

Plaketu, značku, pisanu pohvalu i pisanu zahvalnicu civilne zaštite za posebne zasluge u oblasti zaštite i spašavanja tokom 2021. godine, koje povodom 1. marta, Dana civilne zaštite Federacije Bosne i Hercegovine dodjeljuje Federalni štab civilne zaštite, dobilo je 37 kolektiva i pojedinaca. Zbog poštivanja epidemioloških mjera usljed koronavirusa, Svečana sjednica FŠCZ, na kojoj su se uručivala priznanja dobitnicima, neće biti održana nego će im biti dostavljena poštom, kao što je to učinjeno i prošle 2021. godine.
Povodom 1. marta, Dana civilne zaštite Federacije Bosne i Hercegovine, Federalni štab civilne zaštite donio je Odluku o dodjeli priznanja i nagrada civilne zaštite pojedincima i kolektivima, pravnim licima, društvenim i drugim organizacijama i udruženjima za posebne zasluge u oblasti zaštite i spašavanja u toku 2021. godine.
Dobitnici priznanja i nagrada civilne zaštite za prošlu 2021. godinu (ukupno 37) pokazali su visok nivo spremnosti i humanosti da pomognu stanovništvu i institucijama u prirodnim i drugim nesrećama ali i u aktivnostima koje su pomogle kako bi se što bolje podnio teret i ublažila opasnost od zaraze koronavirusa Covid – 19 koja je zahvatila cijeli svijet, pa tako i Federaciju Bosne i Hercegovine.

Plaketu civilne zaštite za postignute rezultate u radu na organizovanju, opremanju i jačanju sistema zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u Federaciji Bosne i Hercegovine dodijeljene su: Ambasadi Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini, Federalnom operativnom centru, Marshall Legacy Institute iz Sjedinjenih Američkih Država, njemačkoj NVO “AK 49” iz Minhena te Štabu i Četi službe spašavanja “RMU Banovići”.

Značku civilne zaštite za izuzetnu hrabrost, humanost i samopožrtvovanje u zaštiti i spašavanju u Federaciji BiH, dobili su: Ahmed Fazlić (Goražde), Mensur Hamustafić (Lukavac), Ermin Mujezinović (Zenica), Denis Rašidović (Goražde), Džafer Hebib (Visoko) i Huso Sinanović (Vogošća).

Značku civilne zaštite za postignute rezultate u radu na organizovanju, opremanju i jačanju sistema zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u Federaciji Bosne i Hercegovine, dobili su: Mirza Arifhodžić (Tuzla), Medina Bičo (Goražde), Fuad Dedić (Bihać), Nermin Hadžimujagić (Sarajevo), Jasminka Ikanović (Sarajevo), Zijad Imamović (Goražde, posthumno) Mario Markotić (Mostar, posthumno), Drago Martinović (Kočerin), Milenko Milinović (Busovača), Dragan Pelemiš (Tuzla) i Midhet Subašić (Velika Kladuša)

Pisanu pohvalu civilne zaštite za uloženi trud, zalaganje i ostvarene rezultate u zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, dobili su: Adil Curić (Ilidža), Semir Dedić (Tešanj), Refik Džaja (Novi Travnik), Pero Jerković (Vitez), Kenan Kanlić (Goražde), Blaženka Mamić (Žepče), Josip Markota (Fojnica), Emina Softić (Bihać), Crveni križ Grada Gradačca, Gradski štab civilne zaštite Gračanica, Gorska služba spašavanja – Stanica Jablanica, Profesionalna vatrogasna jedinica “Visoko“, Vatrogasno društvo “Novo Sarajevo-1934” i Vatrogasno društvo “Fojnica”.

Pisanu zahvalnicu civilne zaštite za uspješnu saradnju i doprinos u izgradnji sistema zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u Federaciji Bosne i Hercegovine dobila je Općina Stari Grad Sarajevo.

Zbog poštivanja epidemioloških mjera usljed koronavirusa, Svečana sjednica FŠCZ, na kojoj su se uručivala priznanja dobitnicima, neće biti održana u Sarajevu nego će im biti dostavljena poštom kao što je to učinjeno i prošle 2021. godine.


U Tuzlanskom kantonu neće biti održana svečana sjednica Kantonalnog štaba u povodu 1. marta – Međunarodnog dana civilne zaštite

Tuzla, 2.3.2022.

U Tuzlanskom kantonu neće biti održana svečana sjednica Kantonalnog štaba civilne zaštite i neće se vršiti dodjela priznanja i nagrada pojedincima, društvenim i drugim organizacijama i udruženjima, za posebne zasluge i doprinose u oblasti zaštite i spašavanja.

Naime, prethodni saziv Kantonalnog štaba civilne zaštite nije donio Odluku o dodjeli priznanja i nagrada civilne zaštite u 2022. godini i Odluku o odobravanju finansijskih sredstava za izradu priznanja i dodjelu nagrada u okviru obilježavanja 1. marta - Dana civilne zaštite, a novi štab nije konstituisan. Zbog svega navedenog ove godine neće biti upriličena svečanost povodom 1. marta – Međunarodnog dana civilne zaštite i Dana civilne zaštite Federacije Bosne i Hercegovine.


Javni poziv za dostavu prijedloga za dodjelu priznanja i nagrada civilne zaštite

Tuzla, 10.2.2022.

Na osnovu člana 15. Uredbe o vrsti, kriterijima i postupku za dodjelu priznanja i nagrada civilne zaštite („Službene novine Federacije BiH“, broj: 11/20) i Rješenja direktora o imenovanju Komisije za provođenje postupka dodjele priznanja i nagrada civilne zaštite ( u daljem tekstu: Komisija), Komisija objavljuje


JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PRIJEDLOGA ZA DODJELU
PRIZNANJA I NAGRADA CIVILNE ZAŠTITE
(značka civilne zaštite, pisana pohvala civilne zaštite, pisana zahvalnica civilne zaštite i novčana nagrada)

Pozivaju se pravna lica i građani da Kantonalnoj upravi civilne zaštite - Komisiji za provođenje postupka dodjele priznanja i nagrada u roku do 17.2.2022. godine dostave prijedloge istaknutih pojedinaca i organizacija za koje smatraju da ispunjavaju kriterije za dodjelu priznanja i nagrada civilne zaštite Kantonalnog štaba civilne zaštite (pojedinac, pravno lice, međunarodne organizacije). Priznanja i nagrade (značka civilne zaštite, pisana pohvala civilne zaštite, pisana zahvalnica civilne zaštite i novčana nagrada), Kantonalni štab civilne zaštite će dodjeliti najistaknutijim kolektivima i pojedincima u okviru obilježavanja 1. marta, Svjetskog dana civilne zaštite, odnosno Dana civilne zaštite Federacije Bosne i Hercegovine u 2022. godini.
Za priznanja i nagrade mogu se predlagati kolektivi i pojedinci koji su imali mjerljive rezultate i koji odražavaju njihov konkretan doprinos izražen povećanim angažovanjem i ostvarenim izuzetnim rezultatima u zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara. Pored općih podataka o svakom kandidatu ( kolektivu- pojedincu), potrebno je i detaljno obrazloženje prijedloga po svim elementima koji pokazuju stvarne zasluge i mjerljive rezultate relevantne za dodjelu konkretnog priznanja i to: poseban doprinos u rukovođenju akcijama zaštite i spašavanja, uloženi rad, zalaganje i ostvarene nadprosječne rezultate u akcijama zaštite i spašavanja, ostvarenu saradnju, pruženu podršku i pomoć od značaja za sistem zaštite i spašavanja, izuzetno uspješno obavljene zadatke i ostvarene nadprosječne rezultate od značaja za unapređenje organizacije i funkcionisanja sistema zaštite i spašavanja, posebne zasluge u realizaciji međunarodnih, regionalnih i drugih projekata u području zaštite i spašavanja, objavljeni naučni ili stručni rad kojim se doprinosi unapređenju rada struktura civilne zaštite ili sistema zaštite i spašavanja, promovisanje humanitarnih i volonterskih akcija zaštite i spašavanja, kao i uspješan rad i rezultate postignute tokom trajanja radnog odnosa u organu civilne zaštite.
Prijedlog je potrebno dostaviti Kantonalnoj upravi civilne zaštite - Komisiji za provođenje postupka dodjele priznanja i nagrada civilne zaštite najkasnije do 17.2.2022. godine na priloženim obrascima, putem e-maila na adresu: cz.tk@bih.net.ba. ili putem fax-a : 035 361-161.
Svi prijedlozi koji budu nepotpuni i neblagovremeni neće se uzimati u razmatranje.

Prilog:


Vlada TK prihvatila informaciju o ostvarenim rezultatima deminiranja

Tuzla, 18.1.2022.

Vlada je danas prihvatila Informaciju o ostvarenim rezultatima deminiranja i uništavanja neeksplodiranih ubojnih sredstava na području TK u 202l. godini. Tokom deminerske sezone 2021. okončano je ukupno 11 projekata deminiranja, a jedan projekat je i dalje konzerviran i bit će nastavljen tokom 2022. godine.
Na današnjoj konferenciji za medije pomoćnik direktora Kantonalne uprave civilne zaštite Dragan Pelemiš rekao je da je prošla godina bila dosta uspješna, i pored raznih problema. Tokom prošle godine ukupno je deminirano skoro 3 miliona m2 površine. Dobra vijest je da u 2021. godini niko nije nastradao od zaostalih mina i NUS-a. Pelemiš je također kazao na probleme uklanjanja oznaka miniranih područja.
Prema podacima koje zajednički evidentiraju Kantonalna uprava civilne zaštite, općinske/gradske službe civilne zaštite i Regionalni ured BHMAC-a, od 1997. godine, uz primjenu svih metoda deminiranja, do danas je deminirano 32.237.066,32 m2 terena.
Posljednji podaci sistematskog izviđanja za područje Tuzlanskog kantona opominju i navode da se još uvijek oko 78 miliona metara kvadratnih ili 3,0% površine našeg kantona nije sigurno za korištenje, i ove površine su evidentirane kao sumnjive na zaostale mine, minskoeksplozivna i neeksplodirana ubojita sredstva. Općine Čelić, Kalesija, Sapna i Teočak i dalje se vode kao najzagađenije sa najvećim procentom sumnjive površine u odnosu na ukupnu površinu općine. U poređenju sa drugim kantonima TK je na 5. mjestu. Proces deminiranja je rađen prema prioritetima, s tim da neki dijelovi TK, a i FBiH nikada neće ni biti deminirani, uglavnom zbog nepristupačnog terena ali i drugih problema.
Na kraju treba istaći da je evidentno smanjen interes donatora za ulaganje u deminiranje na području BiH, te da to upozorava da Strategija protuminskog djelovanja u BiH za period 2018 - 2025. godine, koju je usvojilo Vijeće ministara, neće biti ostvarena.(Prilog Tuzlarije.net)


Pravilnik o uslovima koje moraju ispunjavati pravna lica koja obavljaju kontrolu ispravnosti, servisiranje i održavanje aparata, kao i sadržaju i načinu polaganja stručnog ispita za lica koja lično (neposredno) obavljaju poslove ispitivanja, servisiranja i održavanja aparata za gašenje početnih požara

Sarajevo, 14.1.2022.

Odredbom člana 39. stav (6) i člana 161. tačka 19) Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu ("Službene novine Federacije BiH", broj: 64/09) utvrđeno je da Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije u saradnji sa Federalnom upravom civilne zaštite donosi propis o uslovima koje moraju ispunjavati pravna lica koja obavljaju kontrolu ispravnosti, servisiranje i održavanje aparata, kao i sadržaju i načinu polaganja stručnog ispita za lica koja neposredno obavljaju poslove ispitivanja, servisiranja i održavanja aparata za gašenje početnih požara. Pravilnik je donijet i objavljen u "Službenim novinama Federacije BiH", broj: 4/22 i stupa na snagu od 21.1.2022. godine.


Vlada TK usvojila ažurirani Plan zaštite i spašavanja

Tuzla, 28.12.2021.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila ažurirani Plan zaštite i spašavanja Tuzlanskog kantona.
To je operativni dokument kojim se definiraju obaveze nadležnih u ovoj oblasti u kojem se nalaze mjere zaštite i spašavanja po svim fazama, a definisan je i način saradnje sa ostalim nivoima vlasti.
U skladu sa članom 66. Uredbe o sadržaju i načinu izrade Planova zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća i planova zaštite od požara, Plan zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća Tuzlanskog kantona podliježe obavezi redovnog ažuriranja koje se vrši onda kada se u odgovarajućoj procjeni ugroženosti ili u programu zaštite i spašavanja, izvrše izmjene suštinskog karaktera koje utiču na promjenu rješenja utvrđenih u planu. Kantonalna uprava civilne zaštite je izvršila inoviranje i dogradnju postojeće Procjene ugroženosti od prirodnih i drugih nesreća. Ažuriranje plana zaštite i spašavanja se odnosi i na sve izmjene podataka koje se dese u pojedinim prilozima plana zaštite i spašavanja, kao što su personalne evidencije, promjene adrese, brojeva telefona, ukidanje ili osnivanje pojedinih jedinica civilne zaštite ili službi zaštite i spašavanja i drugi podaci. Ažuriranje plana zaštite i spašavanja sastoji se u tome što se u odgovarajućim dokumentima plana zaštite izvrše izmjene samo onih pitanja kod kojih je došlo do promjena u procjeni ugroženosti i drugim dokumentima, pa se rješenja u planu zaštite i spašavanja prilagođavaju izmjenama izvršenim u tim dokumentima.(Prilog RTV TK)


Potpisani ugovori o dodjeli finansijskih sredstava

Tuzla, 08.12.2021.

Danas su u prostorijama Kantonalne uprave civilne zaštite potpisani ugovori sa predstavnicima službi civilne zaštite općina i gradova s područja Tuzlanskog kantona.
Kantonalna uprava civilne zaštite Tuzlanskog kantona je početkom oktobra raspisala javni poziv za dodjelu finansijskih sredstava prikupljenih iz posebne naknade za zaštitu i spašavanje. Na javni poziv su se prijavile sve općinske/gradske službe civilne zaštite sa područja Tuzlanskog kantona.

Sredstva su namijenjena za sufinansiranje opremanja sistema zaštite i spašavanja. Odobreno je ukupno nešto više od 560 hiljada konvertibilnih maraka, s tim da su lokalne zajednice dužne osigurati 50 posto novca ukupne vrijednosti projekata koje su kandidovali. Dodijeljeni iznosi su različiti, ovisno o kandidiranim projektima.(Prilog RTV TK)


Vlada TK prihvatila Informaciju o pripremljenosti za zimsko održavanje puteva

Tuzla, 30.11.2021.

Na danas održanoj sjednici Vlada je prihvatila Informaciju Kantonalne uprave civilne zaštite o pripremljenosti za zimsko održavanje puteva, na području TK, u sezoni 2021./2022. godina. Kako se u informaciji navodi, kada su u pitanju regionalni putni pravci svi Izvođači radova su firme sa područja TK i svi su i sa aspekta mehaničke pripremljenosti i sa aspekta ljudstva i posipnog materijala pripremljeni za predstojeću zimsku sezonu. Pripremljenost i način organizovanja za zimsko održavanje gradskih ulica, lokalnih i drugih nekategorisanih puteva različiti su od općine do općine, ali se može konstatovati da su preduzete neophodne mjere da se najvažniji poslovi, u vezi sa zimskim održavanjem puteva, obave što efikasnije. JP Ceste Federacije BiH na vrijeme je sklopilo ugovore za zimsko održavanje magistralnih puteva na području TK. Angažirane su 3 kompanije koje raspolažu sa odgovarajućom mehanizacijom i drugim sredstvima za ovu vrstu poslova. Ukoliko poslovi budu obavljeni u skladu sa ugovorenim obavezama, uz maksimalno angažovanje odabranih firmi na zimskom održavanju puteva, u uslovima normalanog intenziteta sniježnih padavina, neće biti većih problema u odvijanju saobraćaja na lokalnim, regionalnim i magistralnim putevima, na području TK, u zimskom periodu, zaključuje se u danas prihvaćenoj informaciji.


Saglasnost Vlade za dodjelu jednokratne novčane pomoći općini Sapna

Tuzla, 12.10.2021.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na Odluku Kantonalnog štaba civilne zaštite o dodjeli jednokratne novčane pomoći u iznosu od 15.000 KM općini Sapna za hitne intervencije u sanaciji šteta uzrokovanih djelovanjem prirodne nesreće izazvane sušom u 2021. godini.

Na prijedlog Općinskog štaba civilne zaštite Sapna, općinski načelnik je 24.8.2021. godine donio odluku kojom proglašava stanje prirodne nesreće uzrokovane sušom i nedostatkom vode za snabdijevanje stanovništva na prostoru cijele općine Sapna. Dugotrajna suša na području općine stvorila je probleme, naročito sa vodosnabdijevanja građana pitkom vodom. Nestašica vode prisutna je na području cijele općine Sapna od mjeseca juna, a stanje se dodatno pogoršalo jer su presušila dva izvora kojim su se snabdjevali građani mjesnih zajednica Sapna i Kraljevići.

Dugotrajna suša na području općine stvorila je probleme, naročito sa vodosnabdijevanja građana pitkom vodom. Nestašica vode prisutna je na području cijele općine Sapna od mjeseca juna, a stanje se dodatno pogoršalo jer su presušila dva izvora kojim su se snabdjevali građani mjesnih zajednica Sapna i Kraljevići.

Kantonalna komisija za procjenu šteta TK, održala je svoju redovnu sjednicu, na kojoj je razmatran Zahtjev za dodjelu finansijske pomoći za hitne intervencije u toku trajanja prirodne nesreće izazvane sušom iz 2021. godine. Komisija je nakon razmatranja Zahtjeva, predložila Kantonalnom štabu da se pomenutoj općini dodjele finansijska sredstva u visini od 15.000 KM. Kantonalni štab je navedeni prijedlog usvojio i uputio Vladi TK na davanje saglasnosti.


Primopredaja deminirane površine na lokalitetu Lendići, Grad Gračanica

Gračanica, 11.10.2021.

Danas je izvršena primopredaja deminirane površine na lokalitetu Lendići, Grad Gračanica. Deminirano je 654.510 metara kvadratnih. Demiminranje ove površine je od posebne važnosti zbog toga što se nalazi u blizini stambenog naselja i industrijske zone.(Prilog RTV TK)


Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik dobila novo vatrogasno vozilo.

Srebrenik, 8.9.2021.

Na prigodan način u Srebreniku je obilježeno uručenje novog savremenog navalnog vatrogasnog vozila koje je Grad Srebrenik nabavio za potrebe Profesionalne vatrogasne jednice. Radi se o vozilu domaće proizvodnje napravljenom po najvišim standardima a njegova vrijednost je 410 000 KM.
Ovo je inače prva nabavka potpuno novog kamiona otkako postoji vatrogasna jedinica u Srebreniku, a njegove ključeve komandiru srebreničkih vatrogasaca uručio je gradonačelnik Srebrenika Nihad Omerović.
N ovo vozilo uveliko će olakšati rad vatrogascima i podići nivo kvaliteta samih intervencija te će generalno Srebrenik učiniti mjestom sigurnijeg življenja. Firma "Su-Ad" živinice, koja se bavi proizvodnjom vatrogasnih vozila po visokim standardima, donedavno je isključivo proizvodila za izvoz, a Srebrenik je jedna od prvih lokalnih zajednica u BiH koja je prepoznala važnost i ulogu jednog ovakvog vozila u spašavanju ljudi i materijalnih dobara. Nakon svečanog uručenja ključeva, na platou pored Vatrogasnog doma upriličena je i kraća pokazna vježba i prezentacija tehničkih mogućnosti novog vatrogasnog vozila građanima Srebrenika kao i gostima širom BiH.


(Prilog RTV TK)


Saglasnost Vlade za dodjelu jednokratne novčane pomoći općini Doboj Istok

Tuzla, 6.8.2021.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na Odluku Kantonalnog štaba civilne zaštite o dodjeli jednokratne novčane pomoći u iznosu od 20.000 KM općini Doboj Istok za hitne intervencije uslijed djelovanja prirodne nesreće izazvane poplavom u 2021. godini.

Općinski načelnik Doboj Istoka je 19.7.2021. godine donio odluku kojom se proglašava stanje prirodne i druge nesreće. Prema izvještaju Općinske komisije za procjenu šteta, poplavljeno je oko 120 ha zemljišta, oštećeno je 20 stambenih objekata a evakuirano je 70 stanovnika.

Kantonalna komisija za procjenu šteta TK je razmatrala Zahtjev za dodjelu finansijske pomoći za hitne intervencije u toku trajanja prirodne nesreće te je predložila Kantonalnom štabu da se općini Doboj Istok dodjele finansijska sredstva u visini od 20.000 KM. Kantonalni štab je navedeni prijedlog usvojio i uputio Vladi TK na davanje saglasnosti.


Vlada TK donijela Procjenu ugroženosti TK od prirodnih i drugih nesreća

Tuzla, 13.07.2021.

Vlada TK je donijela Procjenu o ugroženosti područja Tuzlanskog kantona od prirodnih i drugih nesreća.

Ovaj dokument za cilj ima da analizira i procjeni sva pitanja vezana za izradu Plana zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća, i to da se procjene rizici, odnosno uzroci koji mogu dovesti do nastanka prirodnih i drugih nesreća, da se procjene posljedice koje mogu nastati po ljude i materijalna dobra, da se utvrdi odgovarajuća organizacija zaštite i spašavanja u cilju sprečavanja nastajanja nesreća, odnosno utvrđivanje odgovarajuće organizacije na spašavanju ljudi i materijalnih dobara, te da se izvrši procjena potreba i mogućnosti u obezbjeđenju ljudskih i materijalnih potencijala potrebnih za ostvarivanje procijenjene organizacije zaštite i spašavanja.

Zadnje ažuriranje ovog dokumenta je izvršeno 2016. godine, a analizirajući Procjenu ugroženosti, Kantonalna uprava civilne zaštite ocijenila je potrebnim da se izvrši njeno ponovno ažuriranje, obzirom da su se u proteklom periodu desile značajne promjene i okolnosti koje zahtijevaju ažuriranje i dogradnju procijenjenog stanja ugroženosti područja Tuzlanskog kantona.Deminiranje releja Stolice

Tuzla, 14.7.2021.

Na osnovu zahtjeva JP šume TK pristupilo se intevrentom deminiranju lokacije bivšeg Radio-relejnog sistema na najvećoj koti planine Majevica, Stolicama. Projekat je otvoren 8. jula ove godine a realizacija povjerena timovima Federalne uprave civilne zaštite Orašje i Tuzla. Na osnovu potpisanih ugovora između JP šume TK i ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva na ovoj lokaciji će biti izgrađen novi radiotelevizijski relejni stup sa pratećim objektima. Nosilac izgradnje objekta je Medijski centar Islamske zajednice u BIH.(Prilog RTV TK)


Svečano obilježen Dan civilne zaštite

Tuzla, 16.3.2021.

Svečanom sjednicom Kantonalnog štaba civilne zaštite u Tuzli je danas obilježen Međunarodni dan civilne zaštite. Međunarodna organizacija civilne zaštite koja djeluje pri Ujedinjenim nacijama (ICDO), je formirana 1. marta 1972. godine, pa je taj dan određen za obilježavanje Svetskog dana civilne zaštite.

Zbog pridržavanja higijensko-epidemioloških mjera, sjednici je prisustvovao ograničen broj gostiju, među ostalima i predsjednik Skupštine TK Slađan Ilić, ministri u Vladi TK, predstavnik Federalne uprave civilne zaštite i dobitnici nagrada i priznanja.

Na početku svečane sjednice prisutnima su se obratili komandant Kantonalnog štaba, ministar unutrašnjih poslova u Vladi TK Midhat Dobrnjić i načelnik Kantonalnog štaba i direktor Kantonalne uprave Zoran Jovanović. Prisutnima su se također obratili i Enes Memić ispred Federalne uprave civilne zaštite i predsjednik Skupštine TK Slađan Ilić.

Na svečanoj sjednici istaknutim pojedincima i organizacijama su dodijeljene nagrade i priznanja civilne zaštite.(Prilog RTV TK)


ARHIVA VIJESTI