Općinske službe civilne zaštite Tuzlanskog kantona

UUpravne, stručne i druge poslove zaštite i spašavanja iz nadležnosti općine, vrši Služba civilne zaštite Općine, koja ima status općinske službe za upravu. Služba civilne zaštite Općine, u oblasti zaštite i spašavanja, obavlja sljedeće poslove:
1. Organizira, priprema i provodi zaštitu i spašavanje na području Općine;
2. Izrađuje procjenu ugroženosti za područje Općine;
3. Priprema program razvoja zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća Općine;
4. Predlaže plan zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća Općine;
5. Prati stanje priprema za zaštitu i spašavanje i predlaže mjere za unapređenje organiziranja i osposobljavanja civilne zaštite;
6. Organizira, izvodi i prati realizaciju obuke građana na provođenju osobne i uzajamne zaštite;
7. Organizira i koordinira provođenje mjera zaštite i spašavanja te organizira i provodi poslove zaštite od požara i vatrogastvo, predlaže program samostalnih vježbi i izrađuje elaborat za izvođenje vježbi civilne zaštite u Općini;
8. Organizira opštinski operativni centar civilne zaštite i obezbjeđuje njegov rad;
9. Vrši popunu ljudstvom štabova civilne zaštite, službi zaštite i spašavanja i jedinica civilne zaštite i određuje povjerenike civilne zaštite i obezbjeđuje njihovo opremanje materijalno–tehničkim sredstvima, te organizira, izvodi i prati realizaciju njihove obuke;
10. Priprema propise u oblasti zaštite i spašavanja iz nadležnosti općine;
11. Vodi propisane evidencije i vrši druge poslove zaštite i spašavanja, u skladu sa zakonom i drugim propisima i općim aktima.
12. Vrši i druge upravne i stručne poslove iz svoje oblasti koji se zakonom i drugim propisima stave u nadležnost Službe.

Općina
Telefon
Fax
Šef službe
e-mail
Banovići
035/743-471
035/743-472
Hasib Mujić
cz.banovici@hotmail.com
Čelić
035/660-894
035/668-672
Nermin Okanović
okanovicn@yahoo.com
Doboj istok
035/720-623
035/720-416
Sulejman Delić
doboj1@bih.net.ba
Gračanica
035/706-345
035/706-345
Mustafa Bajić
cz.gracanica@bih.net.ba
Gradačac
035/369-772
035/369-772
Isam Sendić
cz.gradacac@bih.net.ba
Kalesija
035/367-741
035/367-745
Hazim Halilović
civilnazastita@kalesija.ba
Kladanj
035/628-462
035/628-461
Senad Šarić
zijad.vejzovic@kladanj.ba
Lukavac
035/553-248
035/553-248
Edin Hamzić
edin.hamzic@lukavac.ba
Sapna
035/599-530
035/599-555
Hamid Omerović
o.sapna@bih.net.ba
Srebrenik
035/369-170
035/369-162
Nermin Jašarević
cz.sreb@hotmail.com
Teočak
035/755-886
035/755-319
Amir Šabaškić
oteocak@bih.net.ba
Tuzla
035/364-255
035/364-255
Slavko Stjepić
sluzba.cz@tuzla.ba
Živinice
035/743-399
035/772-125
Enver Jukić
cz@opcinazivinice.ba

U svim općinama formirani su Općinski štabovi civilne zaštite kao operativno-stručni organi civilne zaštite u općini.