Federalni/Kantonalni tim civilne zaštite za deminiranje i uklanjanje NUS-a

Federalni/Kantonalni tim civilne zaštite za deminiranje i uklanjanje NUS-a se sastoji od dva dijela:
- "A" komponente, koja se bavi prikupljanjem i uklanjanjem NUS-a, i
- "B" komponente, koja se bavi deminiranjem (čišćenje i tehničko izviođanje) vitalnih i drugih objekata

Pripadnici obje komponente osposobljeni su i za izvlačenje nastradalih iz minskih polja.

"A" komponenta svakodnevno je angažovana na području Tuzlanskog kantona na zadacima prikupljanja i uklanjanja zaostalih neekspoldiranih ubojnih sredstava.


STANDARDI ZA PROTIVMINSKE AKCIJE U BiH

U januaru 2016. godine su usvojena 3 poglavlja Standarda za novi pristup rješavanja protivminskog problema. Riječ je o novom konceptu pod nazivom Land Release, usklađenim sa Međunarodnim Standardom za humanitarno deminiranje IMAS, koji ima za cilj da se na što ekonomičniji i efikasniji način, te u što kraćem vremenskom periodu, korisnicima vrati na upotrebu što više sumnjive površine, a očiste samo potvrđena područja koja sadrže minsko eksplozivna sredstva. Projekat Land Release se finansira sredstvima EU (IPA 2011).

Prednost nove metode je da je većina ove površine tretirana netehničkim metodama,odnosno dodatnom analizom i prikupljanjem podataka na terenu, dok se tehničkim metodama tretiraju samo ona područja sa potvrđenim minskim indikatorima, što će rezultirati smanjenjem troškova i uštedom vremena. Jedan od ciljeva definisanih projektom IPA 2011 Land Release jeste i izrada stručne regulative, prema kojoj bi se problem mina u BiH u budućnosti rješavao u skladu sa Land Release pristupom. Tako da se u 2014. i 2015. godini u sklopu projekta IPA 2011 Land Release, a po nalogu Komisije za deminiranje u BiH pristupilo izradi tri poglavlja novog Standarda za protivminske akcije u BiH, koja se odnose na Vraćanje površine, Netehničko izviđanje i Tehničko izviđanje.

Rad na poglavljima Standarda za protivminske akcije u BiH je uradio Centar za uklanjanje min u BiH, a u saradnji sa UNDP BiH i Ženevskim međunarodnim centrom za humanitarno deminiranje (GICHD). Nakon upućivanja na javnu raspravu, te usklađivanja sa dostavljenim mišljenjima od strane akreditovanih deminerskih organizacija i drugih učesnika u procesu, navedeni Standardi su usvojeni 27.01.2016.godine od strane Komisije za deminiranje u BiH. Usvajanje i primjena ovih Standarda će sigurno unaprijediti postojeći sistem protivminskih aktivnosti, a samim time i ubrzati rješavanje ovog dugoročnog problema, te ispunjenje zacrtanih strateških ciljeva i međunarodno preuzetih obaveza.

- Standard za PMA u BiH Poglavlje 1. Vraćanje površine

- Standard za PMA u BiH Poglavlje 2. Netehničko izviđanje

- Standard za PMA u BiH Poglavlje 3. Tehničko izviđanje


INFORMACIJA O OSTVARENIM REZULTATIMA DEMINIRANJA I UNIŠTAVANJA NEESKPLODIRANIH UBOJITIH SREDSTAVA NA PODRUČJU TK U:

2017. godini 2016. godini
2015. godini 2014. godini.
       
2013. godini 2012. godini 2011. godini 2010. godini
       
2009. godini      

Pregled ostvarenih rezultata deminiranja na području općina TK za period 1997. - 2009. godina

LISTA PRIORITETA DEMINIRANJA

u 2018. godini u 2017. godini u 2016. godini u 2015. godini
       
u 2014. godini u 2013. godini u 2012. godini  


Operacija "Brzi odgovor" na Tuzlanskom kantonu (ažurirano 28.05.2018.)

POVRATAK