Kantonalna uprava civilne zaštite Tuzla

Kantonalna uprava civilne zaštite vrši upravne, stručne i druge poslove u oblasti zaštite i spašavanja iz nadležnosti kantona utvrđene Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća FBiH ("Službene novine Federacije BiH" br. 39/03, 22/06 i 43/10), Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u Tuzlanskom kantonu ("Službene novine TK" br. 10/08 i 8/15), Zakonom o zaštiti od požara i vatrogastvu FBiH ("Službene novine Federacije BiH" br. 65/09) i Zakonom o zaštiti od požara i vatrogastvu na području Tuzlanskog kantona ("Službene novine TK" br. 1/12 i 3/16).

Za obavljanje poslova osnovne djelatnosti iz nadležnosti Kantonalne uprave civilne zaštite obrazovane su osnovne organizacione jedinice:
1. Sektor za za zaštitu i spašavanje, zaštitu od požara i vatrogastvo
2. Sektor za administrativne, inspekcijske, opće i materijalne poslove

U Sektoru za zaštitu i spašavanje, zaštitu od požara i vatrogastvo, kao osnovnoj organizacionoj jedinici, formirana je kao unutrašnja organizaciona jedinica: Kantonalni operativni centar civilne zaštite.

U Sektoru za administrativne, inspekcijske, opće i materijalne poslove, kao osnovnoj organizacionoj jedinici, formirana je kao unutrašnja organizaciona jedinica: Inspektorat za zaštitu i spašavanje.

 

Direktor Kantonalne uprave civilne zaštite Tuzla

Mirza Džinović

Vlada Tuzlanskog kantona je na sjednici održanoj 14.6.2022. godine za vršioca dužnosti direktora Kantonalne uprave civilne zaštite Tuzlanskog kantona do imenovanja direktora u skladu sa zakonom, a najduže šest mjeseci, počev od 17.06.2022. godine imenovala Džinović Mirzu
Telefon: ++387 (035) 277 542
Fax: ++387 (035) 361 161
Mobitel: ++387 (061) 301 088
E-mail: direktor@kucztk.com.ba


Sekretar uprave

Hanifa Selamović, diplomirani pravnik

Telefon: ++387 (035) 308 503
Fax: ++387 (035) 361 161
Mobitel: ++387 (061) 506 974
E-mail: sekretar@kucztk.com.ba
 

Pomoćnik direktora

Mr. sc. Dragan Pelemiš, diplomirani inženjer zaštite na radu i životne okoline

Rođen 1965. godine u Tuzli, diplomirao 1989. godine na Tehnološkom fakultetu u Tuzli.
Radio u "Energopetrolu" od 1990. godine a u Institutu "Inproz" Tuzla od 1998. do 2012. godine.
U Kantonalnoj upravi civilne zaštite zaposlen od aprila 2012. godine.

Dodatne edukacije: Ima položen stručni ispit za poslove u oblasti rudarstva, "Ex" ispit za poslove pregleda, nadzora i projektovanja protiveksplozijski zaštićenih uređaja i instalacija na nadzemnim mjestima.

Kompjuterske vještine: Osnove administracije Windows 2003 servera, Osnove administracije Lotus/Domino platforme.
Telefon: ++387 (035) 308 504
Fax: ++387 (035) 361 161
Mobitel: ++387 (061) 738 674
E-mail: pomocnik@kucztk.com.ba