2022. godina


Plan nabavki

Plan javnih nabavki u 2022. godini

1. Izmjene i dopune Plana javnih nabavki u 2022. godini

2. Izmjene i dopune Plana javnih nabavki u 2022. godini

3. Izmjene i dopune Plana javnih nabavki u 2022. godini

4. Izmjene i dopune Plana javnih nabavki u 2022. godini

5. Izmjene i dopune Plana javnih nabavki u 2022. godini

6. Izmjene i dopune Plana javnih nabavki u 2022. godini

7. Izmjene i dopune Plana javnih nabavki u 2022. godini


Obavještenja o nabavci (Otvoreni postupak)

Sistem za obavještavanje i uzbunjivanje građana na području Tuzlanskog kantona: Obavještenje o nabavci 1069-1-1-8-3-9/22

Nabavka i isporuka rabljenih terenskih vozila pick up i rabljene cisterne za prevoz vode: Obavještenje o nabavci 1069-1-1-5-3-4/22

Nabavka i isporuka putničkih motornih vozila: Obavještenje o nabavci 1069-1-1-6-3-5/22

Nabavka i isporuka visokotlačnih modula za gašenje požara i kompresora za punjenje izolacionih aparata: Obavještenje o nabavci 1069-1-1-7-3-6/22

Nabavka opreme za gradske/općinske strukture zaštite i spašavanja terenska vozila, cisterne za vodu, hidraulični alat za spašavanje iz auto nezgoda, izolacioni aparati za disanje i kacige za šumske požare): Obavještenje o nabavci 1069-1-1-3-3-1/22


Odluke o izboru/poništenju/obustavi

Predmet nabavke: Racunarska oprema - Odluka o prihvatanju ponude Odluka o prihvatanju ponude (preuzimanje)

Predmet nabavke: Printeri - Odluka o prihvatanju ponude Odluka o prihvatanju ponude (preuzimanje)

Predmet nabavke: Licence za software - Odluka o prihvatanju ponude Odluka o prihvatanju ponude (preuzimanje)

Predmet nabavke: Sistem za obavještavanje i uzbunjivanje građana na području Tuzlanskog kantona- Odluka o prihvatanju ponude Odluka o prihvatanju ponude (preuzimanje)

Predmet nabavke: Nabavka i isporuka kancelarijskog namještaja - Odluka o prihvatanju ponude Odluka o prihvatanju ponude (preuzimanje)

Predmet nabavke: Nabavka i isporuka rabljenih pick up vozila (LOT1) - Odluka o poništenju postupka javne nabavke Odluka o poništenju postupka (preuzimanje)

Predmet nabavke: Nabavka i isporuka rabljene cisterne (LOT2) - Odluka o poništenju postupka javne nabavke Odluka o poništenju postupka (preuzimanje)

Predmet nabavke: Nabavka i isporuka visokotlacnih modula za gašenje požara - Odluka o poništenju postupka javne nabavke Odluka o poništenju postupka (preuzimanje)

Predmet nabavke: Nabavka i isporuka visokotlacnih modula za gašenje požara - Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača (preuzimanje) Odluka o prihvatanju ponude (preuzimanje)

Predmet nabavke: Nabavka i isporuka goriva - direktni sporazum Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača (preuzimanje)

Predmet nabavke: Nabavka i isporuka kompresora za punjenje izolacionih aparata Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača (preuzimanje)

Predmet nabavke: Nabavka i isporuka putničkih motornih vozila Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača (preuzimanje)

Predmet nabavke: Pick up vozila sa pratecom opremom (LOT 1) Odluka o poništenju postupka (preuzimanje)

Predmet nabavke: Rabljene cisterne za prevoz vode (LOT 2) Odluka o prihvatanju ponude (preuzimanje)

Predmet nabavke: Terensko vozilo SUV 4x4 hybrid (ili plug-in hybrid), benzin+struja (LOT 3) Odluka o poništenju postupka (preuzimanje)

Predmet nabavke: Hidraulicni alat za spašavanje iz auto nezgoda (LOT 4) Odluka o prihvatanju ponude (preuzimanje)

Predmet nabavke: Izolacioni aparati za disanje (LOT 5) Odluka o prihvatanju ponude (preuzimanje); Odluka o obustavi postupka (preuzimanje); Odluka o prihvatanju ponude - nakon Odluke URŽ-a(preuzimanje)

Predmet nabavke: Višenamjenske vatrogasne kacige namijenjene za gašenje šumskih požara i tehnicko spašavanje (LOT 6) Odluka o prihvatanju ponude (preuzimanje)

Predmet nabavke: Vulkanizerske usluge Odluka o prihvatanju ponude (preuzimanje)

Predmet nabavke: Termalna kamera za dron Odluka o prihvatanju ponude (preuzimanje)

 

 

2021. godina


Plan nabavki

Plan javnih nabavki u 2021. godini

Izmjena i dopuna Plana javnih nabavki u 2021. godini

Druga izmjena i dopuna Plana javnih nabavki u 2021. godini

Treca izmjena i dopuna Plana javnih nabavki u 2021. godini

Cetvrta izmjena i dopuna Plana javnih nabavki u 2021. godini

Peta izmjena i dopuna Plana javnih nabavki u 2021. godini

Šesta izmjena i dopuna Plana javnih nabavki u 2021. godini


Obavještenja o nabavci (konkurentski zahtjev za dostavu ponuda)

Nabavka i isporuka isušivaca zraka: Obavještenje o nabavci 1069-7-1-2-3-1/21

Nabavka i isporuka putnickog vozila: Obavještenje o nabavci 1069-7-1-10-3-2/21

Nabavka i isporuka kombi vozila: Obavještenje o nabavci 1069-7-1-11-3-3/21


Odluke o izboru

Predmet nabavke: Isušivaci zraka Odluka o prihvatanju ponude (preuzimanje)

Predmet nabavke: Nabavka LDPE vreca i LDPE folije: Odluka o prihvatanju ponude (preuzimanje)

Predmet nabavke: Nabavka kombi vozila: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudaca (preuzimanje)

Predmet nabavke: Nabavka putnickog vozila: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudaca (preuzimanje)

Predmet nabavke: Nabavka drona: Odluka o prihvatanju ponude (preuzimanje)

Predmet nabavke: Nabavka racunarske opreme: Odluka o prihvatanju ponude (preuzimanje)

Predmet nabavke: Nabavka licenci za Microsoft office i za antivirusni program: Odluka o prihvatanju ponude (preuzimanje)

Predmet nabavke: Nabavka namještaja: Odluka o prihvatanju ponude (preuzimanje)

Predmet nabavke: Nabavka znacke civilne zaštite: Odluka o prihvatanju ponude (preuzimanje)


2020. godina


Plan nabavki

Plan javnih nabavki u 2020. godini

1. Izmjena i dopuna Plana javnih nabavki u 2020. godini

2. Izmjena i dopuna Plana javnih nabavki u 2020. godini

3. Izmjena i dopuna Plana javnih nabavki u 2020. godiniOdluke o izuzeću od primjene ZJN

Odluka o izuzeću od primjene ZJN u 2020. godini

Odluka o izuzeću od primjene Zakona o javnim nabavkama


Obavještenja o nabavci, odluke o izboru

Obavještenje o nabavci - izvođenje radova na adaptaciji i rekonstrukciji objekta u krugu Kampusa (bivša kasarna) u Tuzli: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Obavještenje o nabavci - izvođenje radova na adaptaciji i rekonstrukciji objekta u krugu Kampusa (bivša kasarna) u Tuzli: Odluka o pokretanju postupka javne nabavke
Odluka o poništenju postupka nabavke (preuzimanje)

Obavještenje o nabavci -Sistem za obavještavanje i uzbunjivanje građana na području Tuzlanskog kantona: Obavještenje o nabavci 1069-1-1-11-3-15/19

Odluka o poništenju postupka nabavke (preuzimanje)

Predmet nabavke - usluga reprezentacije (nabavka usluga cateringa) -
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača (preuzimanje)


Predmet nabavke - Usluge reprezentacije (nabavku vode u bocama uz korištenje aparata za istakanje vode) - Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača (preuzimanje)

Predmet nabavke -Usluge reprezentacije (nabavka knjiga) - Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača (preuzimanje)

Predmet nabavke -Usluge reprezentacije (nabavka znački civilne zaštite) - Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača (preuzimanje)


Obrazac praćenja realizacije ugovora

Obrazac praćenja realizacije ugovora (I-III 2020)

Obrazac praćenja realizacije ugovora (I-VI 2020)

Obrazac praćenja realizacije ugovora (I-IX 2020)2019. godina

Plan javnih nabavki u 2019. godini

Izmjena i dopuna Plana javnih nabavki u 2019. godini

2. Izmjena i dopuna Plana javnih nabavki u 2019. godini

3. Izmjena i dopuna Plana javnih nabavki u 2019. godini

4. Izmjena i dopuna Plana javnih nabavki u 2019. godini

5. Izmjena i dopuna Plana javnih nabavki u 2019. godini


Obrazac praćenja realizacije ugovora

Obrazac praćenja realizacije ugovora u 2019.

Obrazac praćenja realizacije ugovora (I-VI 2019)

Obrazac praćenja realizacije ugovora (I-III 2019)


Obavještenja o nabavci, odluke o izboru


Obavještenje o nabavci: Sistem za obavještavanje i uzbunjivanje građana na području Tuzlanskog kantona: Obavještenje o nabavci 1069-1-1-11-3-15/19

Predmet nabavke: Nabavka i isporuka uniformi civilne zaštite za potrebe Kantonalnog štaba civilne zaštite i Kantonalne uprave civilne zaštite -
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača (preuzimanje)

Obavještenje o nabavci: Sistem za obavještavanje i uzbunjivanje građana na području Tuzlanskog kantona:
Obavještenje o nabavci 1069-1-1-2-3-12/19

Odluka o poništenju postupka nabavke (preuzimanje)

Predmet nabavke: usluga reprezentacije (nabavka novogodišnjih čestitki) - Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača (preuzimanje)

Predmet nabavke: Usluge reprezentacije (nabavka novogodišnjih paketića) -
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača (preuzimanje)


Predmet nabavke: Usluge reprezentacije (nabavka rokovnika, kalendara i hemijskih olovaka) -
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača (preuzimanje)


Predmet nabavke: Vrata magacina za smještaj radne eksplozivne materije i sigurng NUS-a -
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača (preuzimanje)


Predmet nabavke: Službene novine FBiH (internet izdanje) - Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača (preuzimanje)

Predmet nabavke: Hrana i PVC posuđe za posluživanje - Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača (preuzimanje)

Predmet nabavke: Vulkanizerske usluge (montaža i balansiranje gume putničkog vozila) - Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača (preuzimanje)

Predmet nabavke: Voda u bocama uz korištenje aparata za istakanje vode koji imaju opciju hlađenja, odnosno grijanja vode - Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača (preuzimanje)


2018. godina

Plan javnih nabavki u 2018. godini

Obrazac praćenja realizacije ugovora


2017. godina

Plan javnih nabavki u 2017. godini

Predmet nabavke: Terensko motorno vozilo - Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača (preuzimanje)

Predmet nabavke: Nabavka i isporuka geoinformacionog sistema GIS za procjenu rizika i upravljanje vanrednim situacijama - Odluka o prihvatanju ponude (preuzimanje)

Predmet nabavke: Nabavka usluga za izradu projektne dokumentacije "Sistem uzbunjivanja i obavještavanja stanovništva na području Tuzlanskog kantona" - Odluka o prihvatanju ponude (preuzimanje)

Predmet nabavke: Nabavka četiri kancelarijske fotelje za potrebe Kantonalnog operativnog centra civilne zaštite - Odluka o prihvatanju ponude (preuzimanje)

Predmet nabavke: Usluga obaveznog osiguranja od autoodgovomosti službenog vozila - Odluka o prihvatanju ponude (preuzimanje)

Predmet nabavke: Nabavka četiri zimske gume za terensko vozilo Dacia Duster, sa montažom i balansiranjem - Odluka o prihvatanju ponude (preuzimanje)

Predmet nabavke: Nabavka i isporuka komunikacijske opreme za potrebe Kantonalnog operativnog centra civilne zaštite i Kantonalnog štaba civilne zaštite - Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača (preuzimanje)

Predmet nabavke: Nabavka i isporuka dva ronilačka odijela - Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača (preuzimanje)

Predmet nabavke: Nabavka i isporuka dvadeset kompleta uniformi civilne zaštite - Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača (preuzimanje)


2016. godina

Plan javnih nabavki u 2016. godini

Odluka o izmjeni plana javnih nabavki u 2016. godini

Odluka o poništenju postupka javne nabavke (datum objave 09.12.2016.)

Odluka o prihvatanju ponude - nabavka laptopa i prenosnih printera2015. godina

Plan javnih nabavki u 2015. godini

Obrazac praćenja realizacije ugovora

Odluka o direktnom sporazumu - servisiranje dizel agregata

Odluka o direktnom sporazumu - rezervno napajanje repetitora

 

Nazad