Kantonalna uprava civilne zaštite Tuzla

U cilju poboljšanja rada Kantonalne uprave civilne zaštite molimo Vas da nam pošaljete pitanje, prijedlog ili sugestiju. Molimo Vas da ispunite sva ponuđena polja.

Vaše ime:
Vaš e-mail:
 

Poruka:


Odgovori na postavljena pitanja:

Vaše ime: Mensur
Datum: 03.12.2012. godine
Vaše pitanje:
Naša firma je planirala da organizuje obuku i polaganje ispita iz oblasti zaštite od požara za sve svoje uposlenike, prema Programu obuke zaposlenika u pravnim licima, državnim organima i drugim institucijama u oblasti zaštite od požara ("Sl. novine FBiH", br. 59/10). Da li postoji spisak firmi koje mogu da vrše stručno osposobljavanje uposlenika iz oblasti zaštite od požara na području TK i koje Rješenje treba da posjeduju ove firme? Da li te firme mogu vršiti obuku iz zaštite od požara i na drugim kantonima, jer imamo poslovnice u nekoliko kantona?

Odgovor: Poštovani,
pravna lica koja imaju Rješenje izdato od Kantonalne uprave civilne zaštite i Rješenje Federalnog ministarstva prostornog uređenja mogu vršiti poslove obuke uposlenih na području cijele Federacije BiH. Rješenja treba da su izdata u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara i vatrogastvu FBiH ("Sl. novine FBiH" broj: 64/09). Spisak pravnih lica možete pronaći na našoj internet stranici, pod sekcijom Projekti - Spisak pravnih lica kojima je KUCZ izdala rješenje po članu 128. stav 4. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu (obuka zaposlenih).


Vaše Ime: miralem
Vaše pitanje: postovani,
s obzirom na velike kolicine snijega koje su pale u posljednje dvije sedmice da li je planirano uraditi nesto po pitanju zastite od poplava u naseljima koje su i prije bile ugrozene?
ja sam iz gradacca,tacnije iz mjesta ledenice gdje protice rijeka gradasnica ciji nivo poraste pri vecim padavinama ali i naglim otapanjem snijega. u junu 2010 smo imali poplavu gdje su poplavljene kuce u kojima ljudi zive, i tada je nasip pomenute rijeke ostecen (kako bi sprijecili vece stete kopan je nasip i zemlja koju su kopali bila je prenosena na kriticne tacke nasipa). znaci sada nam ponovo prijeti isti scenario; ali bez obzira na to da li ce doci do naglog otapanja snijega ili nekih drugih padavina, molim vas da dodjete, pogledate i sprijecite stete koje bi mogle nastati...
isto tako, duzinom rijeke gradasnice ima jako puno smeca i drveca koje zadrzavaju normalni tok vode. moze li se nesto uraditi i po ovom pitanju?
unaprijed hvala,
miralem


Odgovor: Poštovani,
Federalni štab civilne zaštite je usvojio preporuke za provođenje preventivnih mjera za sprječavanje i ublažavanje negativnih posljedica klizanja i odronjavanja zemlje i stijena tokom i nakon snježnih padavina. FŠCZ je, također, naredio da se kapaciteti jezera pripreme za prihvat većih količina vode, te prevenciju eventualnih poplava do kojih bi moglo doći uslijed naglog topljenja snijega provođenjem operativnih mjera odbrane od poplava. Vi se možete obratiti nadležnoj općinskoj službi i tražiti pomoć za navedeni problem.


Vaše Ime: suzana bekić
Vaše pitanje:
lijepo vas molim za informaciju kome se treba obratiti za procjenu štete izazvane otapanjem snijega na stambenoj zgradi u ulici josipa vancaša 28, sarajevo. prije 3-4 dana je objavljano na tv da se gradjani mogu obratiti kantonalnoj civilnoj zaštiti.
shodno tome molim vas za odgovor ili barem broj telefona date odgovorne osobe kojoj se možemo obratiti,
hvala i
s poštovanjem
suzana bekić

Odgovor: Poštovana,
možete se obratiti nadležnoj Općinskoj službi civilne zaštite. Pri općini je formirana Komisija za procjenu šteta. Komisija bi, po primljenoj prijavi štete, trebala izaći na lice mjesta i izvršiti procjenu eventualne štete. Komisija izrađuje zbirni izvještaj o procijenjenim štetama na području općine i dostavlja ga općinskom načelniku na razmatranje. Izvještaj usvaja općinsko vijeće, dostavlja se Federalnom zavodu za statistiku i nadležnoj kantonalnoj komisiji za procjenu šteta.
Ako općinski načelnik procjeni da općina iz svojih sredstava ne može izvršiti saniranje svih šteta nastalih od prirodne i druge nesreće može podnijeti zahtjev za traženje pomoći. Zahtjev se podnosi vladi kantona.


Vaše ime: jasmin
Vaše pitanje: mene interesuje gdje civilna zaštita objavljuje konkurse za zapošljavanje i koliko to često čine.
hvala

Odgovor: Poštovani,
Federalna i kantonalna uprava civilne zaštite kao i općinske službe civilne zaštite su organi državne uprave, na koje se odnosi "Zakon o državnoj službi u FBiH" (Sl. novine FBiH broj 29/03; 23/04; 39/04; 54/04; 67/05; 08/06; 04/12). Navedenim Zakonom je propisano da se prijem državnih službenika u organe državne uprave vrši putem javnog konkursa, kojeg sprovodi Agencija za državnu službu FBiH. Javni konkurs se objavljuje u "Službenim novinama FBiH" i u najmanje tri dnevna lista koji se distribuiraju na cijeloj teritoriji BiH.
Prijem namještenika u organe državne uprave regulisan je "Zakonom o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine" (Službene novine Federacije BiH“, broj 49/05), članovima 20-27. Ako se upražnjeno radno mjesto namještenika ne može popuniti putem internog oglasa, onda se popuna tog radnog mjesta vrši putem javnog oglašavanja. Javni oglas objavljuje se u najmanje tri različita dnevna lista koja se distribuiraju na cijelom području Federacije.

Dakle, ukoliko se pokaže potreba za prijemom novih uposlenika (državnih službenika ili namještenika), provodi se javni komkurs. O potrebi prijema novih uposlenika odlučuje Vlada Kantona, odnosno načelnik općine.


Vaše ime: Samir
Vaše pitanje: Poštovani, postavio bih vam pitanje u vezi samog procesa deminiranja tj, mogućnosti zapošljavanja u vaše deminerske timove. posjedujem deminersku akreditaciju i trenutno važeće ovlaštenje do 03.12.11. imam dugogodišnje iskustvo deminera (8 godina) trenutno sam otpušteni vojnik na birou, pa me interesuje kontak tel. ili adresa na koju se mogu prijaviti za gore navedeni posao. unaprijed hvala.

Vaše me: Jakub
Vaše pitanje:
da li postoji upraznjeno mjesto deminera ili operatora ues-a u cz federaciji bih

Odgovor: Poštovani,
Federalna uprava civilne zaštite je raspisala konkurs za prijem deminera, koji je okončan prije dva mjeseca. Na žalost nemamo informacija da će u skorije vrijeme biti objavljivani konkursi za prijem deminera pri FUCZ, niti da je neka komercijalna organizacija planirala u toku godine vršiti prijeme deminera.


Vaše ime: enes
Vaše pitanje: da li civilna zastita provodi obuku deminera,konkretno mene zanima da li mogu negdje zavrsiti taj kurs da bih mogao da radim preko ljeta da bih zaradio sebi platu.

Odgovor: Poštovani,
Federalna uprava civilne zaštite u saradnji sa Centrom za uklanjanje mina na državnom nivou (BHMAC), periodično, po potrebi, provodi obuku za zvanje "deminer". Certifikat o završenoj obuci i položenom ispitu izdaje BHMAC.
Također, pojedine ovlaštene komercijalne deminerske organizacije i komanije povremeno provode obuku za svoje potrebe. Kantonalna uprava civilne zaštite ne raspolaže sa podacima da li je neka organizacija planirala u toku godine ovu vrstu obuke.
Uglavnom, sve organizacije i kompanije za sprovođenje obuke moraju tražiti odobrenje od BHMAC, te Vas upućujemo da više informacija potražite u BHMAC-u (www.bhmac.org)